Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η παρουσίαση των πιο διαδεδομένων και αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνικών ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη θα έχετε αποκτήσει εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα και ειδικές δεξιότητες, με στόχο την ... δείτε περισσότερα

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η παρουσίαση των πιο διαδεδομένων και αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνικών πωλήσεων, επικοινωνίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του υλικού θα έχετε αποκτήσει εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα και τις ζητούμενες από την αγορά γνώσεις, δεξιότητες ... δείτε περισσότερα

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η παρουσίαση των πιο διαδεδομένων και αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνικών για την επιτυχημένη και αποτελεσματική διεκπεραίωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης πελατών. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του υλικού θα έχετε αποκτήσει εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα... δείτε περισσότερα

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η παρουσίαση των πιο διαδεδομένων και αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνικών για την επιτυχημένη και αποτελεσματική διεκπεραίωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης πελατών. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του υλικού θα έχετε αποκτήσει εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα και τις ζητούμενες ... δείτε περισσότερα

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η παρουσίαση των πιο διαδεδομένων και αποτελεσματικών μεθόδων διαχείρισης και λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης καθώς και τεχνικών ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη θα έχετε αποκτήσει εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα και τις ζητούμενες από την επιχείρηση και την αγορά του κλάδου σας γνώσεις... δείτε περισσότερα

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η παρουσίαση των πιο διαδεδομένων και αποτελεσματικών τεχνικών παρασκευής και παράθεσης εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας και θεμάτων που σχετίζονται με τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των πρώτων υλών και των εδεσμάτων, τη σύνθεση του μενού, την οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επισιτισμού...δείτε περισσότερα